top of page

Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

 

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving vervangt de huidige Wet op de Privacy).Het belangrijkste verschil is dat de AVG een zogenaamde “inspanningsverplichting” kent. Dit betekent dat elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt verplicht is vast te leggen welke gegevens ze vastleggen, voor welk doel, op welke wijze etc. en daarbij ook vastleggen hoe b.v. derden met deze gegevens om moeten gaan. Alle informatie over de AVG op : Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemeneverordening-gegevensbescherming-burger

bottom of page