Zoeken
  • Andy

Beste Wensen voor het nieuwe jaar !


Beste leden,


Mag ik jullie alvast een gelukkig en gezond 2021 toewensen. Ik hoop dat dit voor jullie en uw familie en kennissen bewaarheid kan worden. Gezien we toch op zijn minst een sombere start hebben genomen met 2021, is het zeker niet vanzelfsprekend om er momenteel een gelukkig gevoel bij te hebben. Gelukkig zijn zal een nieuwe invulling krijgen, voor zover dat dit al niet het geval was na het toch wel menselijk zwaar toegetakelde jaar 2020. We moeten ons nu tevreden stellen met een gezond gevoel en dat ook zo houden, maar op dat vlak is het oppassen geblazen ! Dagdagelijks houden we er nu een andere levensstijl op na om het coronavirus uit onze buurt te houden. Als ons dat lukt, dan is het tweede deel van mijn nieuwjaarwens hopelijk voor ons allen reeds vervult voor 2021 : gezond blijven. Aan het begin van een nieuw jaar gaan onze gedachten ook steeds uit naar leden, familieleden en kennissen die ons ontvallen zijn. We staan even ingetogen stil bij het heengaan van onze ex-leden Sylvain Hulpia, Eric Bisschop, Joseph De Groote, Daniël Marechal, alsook van echtgenotes van leden. Mogen we zoveel mogelijk gespaard blijven van droevig nieuws in het nieuwe jaar.


We laten het jaar 2020 achter de rug met een heel wrang gevoel. We verloren 6 maanden biljartactiviteit waardoor velen onder jullie er nu verveeld en zelfs ontredderd bij lopen. Jammer genoeg moeten we 2021 opstarten met gesloten deuren; we blijven dus in datzelfde rotregime verkeren. Hoe lang we nog zullen verstoken blijven van ons geliefd biljartpartijtje, is heel moeilijk in te schatten, maar als we vóór Pasen terug biljartplannen zouden kunnen maken, ware dat méér dan een succes ! Misschien dat we in de tweede helft van januari een heel stuk wijzer zullen worden hierin want tot op vandaag zijn er tal van onzekerheden en obstakels die zorgen voor twijfelachtige, dan niet leugenachtige voorspellingen. Feit is dat onze club als laatste in de rij zal staan om van versoepeling in de coronamaatregelen te mogen genieten en dus dan weten we het zo wel een beetje.


Maar goed, niemand van ons heeft een glazen bol en we zullen samen wel zien wanneer we terug aan de slag kunnen. Achter de schermen bleven we nu en dan wel eens aan het werk waardoor de verlichting in ons lokaal onder handen werd genomen. Voortaan zullen we beter zien wat we dus zeggen, zonder mondmasker maar waarschijnlijk meestal met. Dat is toch alvast een mooie verbetering.


Na het ambetante jaar 2020 mogen we niet vergeten dat er heel wat medewerkers toch het beste van zichzelf hebben gegeven en dit soms onder heel onaangename corona-omstandigheden. We moeten met zijn allen bijzondere dank zeggen aan onze equipes van de bar en het onderhoud. Lieven, Guido, Hanne, Birger, Dirk, Johan, Gilbert en Rudy, jullie hebben onze leden verwend in het moeilijke 2020 en we zijn ervan overtuigd dat dit niet anders zal zijn in 2021. Jullie mogen op handen worden gedragen … diep respect voor jullie allen !! Tevens dank aan de bestuursleden en de webmasters Tiani en Andy, die er ook een bijzonder lastig jaar hebben op zitten gezien het niet simpel was om de neuzen in dezelfde richting te krijgen in omstandigheden die zich nooit eerder voor deden.


Anders dan andere jaren, moet er nu méér dank worden gezegd aan onze leden, die zich bijzonderlijk moesten houden aan de regeltjes – en die waren niet min – om ons te wapenen tegen corona. Tevens bijzondere dank aan de diverse verantwoordelijken binnen de federatieve competities die wel getuigden van leidinggevend gedrag en zodoende de biljartpartijen in de beste omstandigheden lieten verlopen gezien de gewijzigde coronasituatie. Het was soms vervelend om iedereen in het gelid te houden en weet goed dat we terug zullen geconfronteerd worden met hetzelfde, hopelijk zo snel mogelijk.


Het zal jullie ook niet verbazen dat 2020 ook een financieel pijnlijk jaar was voor onze club. Pijnlijk omdat tijdens de sluitingsperiodes de vaste kosten nagenoeg volledig bleven doorlopen en de inkomsten compleet weg vielen. We gaan dit wel overleven, maar de manier waarop zal nog eens goed moeten bekeken worden. Zorgen voor later, maar ze komen hoe dan ook op ons af. Met zijn allen zullen we hieraan moeten meewerken en aldus ook begrip hebben om met zo weinig mogelijk schade uit deze coronaperiode – liefst definitief - te geraken, we zien nog wel.


Rest mij nog om jullie het allerbeste toe te wensen voor 2021, te vragen om het veilig te houden en te zorgen voor uw dierbaren. Tracht ondanks alles toch te genieten van het leven in die zin dat dit wat minder zal zijn dan anders, maar wees eerlijk : we waren ook veel (te veel) gewoon.


Met optimistische groeten,


Namens het bestuur,

René De Cuyper

Voorzitter-sportbestuurder

Koninklijke Brugse Biljartclub

8 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven