Zoeken
  • Andy

Berichtje van onze Voorzitter - René


Beste leden,


Vrijdagavond 19 maart had ik het gevoel dat onze beleidsmensen van ons land collectief blind en doof zijn. Dat we van de diverse verantwoordelijken op gewestelijk en nationaal vlak een aarzelende houding mogen noteren, kan ik nog enigszins begrijpen gezien zij hun kiezerspubliek niet wensen af te vallen want slecht nieuws brengen is niet leuk. Maar dat onze virologen – de namen kennen jullie – de beslissingen van het Overlegcomité een gemiste kans vinden zonder te duiden waarop het wel zou moeten slaan, is gewoon schuldig wetenschappelijk verzuim. Deze laatsten weten maar al te goed dat we terug de weliswaar onhebbelijke maatregelen moeten nemen zoals precies één jaar geleden : een effectieve “lockdown” pur sang !! Wetende dat de virusvariant 50 % besmettelijker is, mag er nog niet een week worden geaarzeld. Dat is nu precies wat men gaat doen om dan op 26 maart of misschien en hopelijk nog eerder te moeten aankondigen dat men iedereen figuurlijk en bij wijlen letterlijk in de handboeien zal moeten slaan.


Men krijgt het dus gewoonweg niet meer gezegd dat we in een zéér penibele situatie bevinden, dat ondanks het vaccinatieprogramma dewelke deze derde coronagolf niet meer kan bijbenen. Politici en virologen zijn zéér bezorgd -zeggen ze – maar dat een groot onheil op ons af komt, wordt niet echt in de mond genomen. Het terugdraaien van de aangekondigde versoepelingen die respectievelijk op 01 april en 01 mei hun ingang hadden moeten vinden, helpen ons uiteraard niet om op vandaag 20 maart de coronacijfers in de goede richting te duwen. Deze versoepelingen zouden enkel tot stand gekomen zijn met cijfers die stukken beter waren dan deze van begin maart. Ondertussen zijn deze met de helft gestegen en nog steeds stijgende en nog geen klein beetje. Het herstellen van een lekkende waterleiding in de kelder op 01 april zal niet zorgen dat het water daalt op 20 maart !! Onze zuiderburen (Frankrijk) hebben er nu onmiddellijk wel de loodgieter bij gehaald en voeren dus terug een “lockdown” in bezuiden ons land. Dat was dan ook hard nodig want daar is de situatie nog schrijnender.


Voortgaand op de beslissingen van het Overlegcomité van 19 maart komen we in de buurt van ons verder bestaan als biljartvereniging. Geen paniek, we komen er wel door maar de vraag is vanaf wanneer ? Zoals jullie weten vallen wij onder de “horecasector” dewelke als laatste komt om te rekenen op een herneming van de activiteiten in deze crisis. Het zou mij dan ook niet verwonderen dat deze sector binnen enkele maanden een uitspraak doet als deze : “Hadden ze in februari maar alles voor een kleine twee maanden eens alles toe gegooid, dan konden we misschien nu zorgeloos onze stiel beoefenen”. Weet goed dat deze sector precies in februari nog vragende partij was om een stuk strenger op te treden zodat de situatie voor hen in de lente zou kunnen keren, lees vanaf april (paasvakantie). Maar door het schoudereffect enerzijds (kijken naar de buurlanden) en het misplaatst welzijnsgevoel voor jongeren (o.a. school) anderzijds, verkeren we nu waar we zijn : nergens ! Men moet soms eens durven offers te brengen in het algemeen belang van de totale bevolking, wat men dus nu niet wenst te doen met alle gevolgen van dien. Deze onacceptabele gevolgen kunnen binnenkort in hogere mate gezien worden in de Covid-afdelingen van de ziekenhuizen en in de mortuaria ervan.


Komt daarbij dat er al velen gewoon hun voeten vagen aan hetgeen we met zijn allen al moeten doen van in den beginne van de crisis : afstand houden, alleen blijven, in principe asociaal zijn. Gezien de besmettelijkheid van het tegenwoordige coronavirus toeneemt, is dat wel de dringende boodschap. Temeer daar er nog andere varianten van het virus opduiken, dewelke naar verluidt niet “braver” zullen zijn, doen we er best aan om ons abnormaal, bij wijlen een onhebbelijk veilig gedrag aan te houden. Keuze is er niet !!


Onlangs had ik telefonisch contact met een goede zakenkennis van mij en deze liep tijdens en 2 minuten durend gesprek met een klant op 2 meter afstand, maar zonder dat beiden mondmaskers droegen, de Britse variant van het coronavirus op. Gevolg : 3 weken zwaar ziek met overdracht op zijn echtgenote die hetzelfde lot onderging. Zijn virus aanstekende klant ligt nog steeds in de kliniek, gelukkig niet in de IC-afdeling. Om jullie maar te zeggen waar we dagdagelijks aan blootgesteld zijn als we even onoplettend zijn !! Het is dus werkelijk serieus menens met deze crisis.


Mijn grote hoop is nog steeds om op 01 juni onze leden terug te kunnen laten biljarten (01 mei zal waarschijnlijk een hersenspinsel worden), gepaard gaande met een ontspannend drankje. Dit zal enkel mogelijk zijn door NU het land op slot te doen !! Dat dit pijn zal doen voor de schoolgaande jeugd en eenieder die op wat vakantiesfeer rekende in april, is een waarheid als een koe, maar extreme omstandigheden vragen om extreme maatregelen. Wacht men nog een week, dan wordt ons verlangen met één maand verlaat en zullen de financiële gevolgen voor ons land hiervan nog veel groter worden dan ze nu al zijn zonder een nieuwe “lockdown”. Mag ik ook hopen ongelijk te krijgen in deze stelling, je weet maar nooit dat er iemand met een toverstok opduikt ….


Met bezorgde groeten,

René De Cuyper, Voorzitter-sportbestuurder, Koninklijke Brugse Biljartclub

44 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven