Zoeken
  • KBBC

Bericht van onze Voorzitter

Beste leden,

Sinds halverwege oktober is ons lokaal gesloten. Ons bestuur vermoed dat dit nog wel een tijdje zo zou kunnen blijven.


Gezien onze club niet alleen een horecabedrijfje is maar vooral een sportclub om vrije tijd goed in te vullen, is dat bijzonder sneu voor onze leden. Zeker nu we ons met zijn allen in de donkere dagen bevinden en we buitenshuis in open lucht weinig kunnen uitspoken. De meest drukke periode als het om biljarten gaat, vliegt nu voorbij, hetzij op federatief vlak, dan niet recreatief.


Komt nu de vraag van één miljoen : wanneer hervatten we onze activiteiten ?

Als we de deskundigen mogen geloven, zou er perspectief geboden kunnen worden halverwege januari 2021.

Perspectief betekent in virologentaal : we denken eraan !! Wat veronderstelt dat er minstens nog twee weken wachttijd zal worden aan toegevoegd. Zo belanden we op 01 februari 2020; januari zal dus ook in virusrook opgegaan zijn volgens de verwachtingen.


Dit is trouwens de meest optimistische benadering van de coronaproblematiek, want er liggen nog een aantal wolfijzers en schietgeweren op het pad van de coronabevrijding.

Vooreerst moeten we nog de impact afwachten op de coronacijfers door de heropening van de scholen (zou nu meevallen…), het sinterklaasgebeuren, het eindejaarswinkelen, de eindejaarsfeesten en – overkoepelend op dit alles – de aanzwellende coronamoeheid van het publiek in deze langdurige crisis.


Je hoeft geen groot geleerde te zijn om te weten dat we pas halverwege januari 2021 goed zullen weten waar we aan toe zijn.

In geval alles dan in een zéér gunstig gesternte komt te staan, dan is de vooropgestelde datum van 01 februari 2021 een realistisch moment om naar versoepeling over te gaan, hopelijk ook voor de horecasector en het indoor sportleven.

Wat we wel nog niet weten “hoe” dat zal gebeuren ? Specifiek wat de openingsuren betreft, zullen we dit nog moeten afwachten.

Weet zeker dat het voorzorgsregime dat wij in de club hanteerden tot net voor de sluiting halverwege oktober, zeker terug van toepassing zal zijn (mondmaskers … !!).

Nog dit : mocht het economisch aspect geen enkele rol spelen, dan zou volgens de deskundigen een heropening van de horecasector en verwante publiek getinte organisaties (voetbal en andere sporten met massaal veel publiek) slechts een feit worden van zodra de zon weer van de partij is … bij de omschakeling naar ‘zomeruur’ … eind maart 2021 !! Dat zou betekenen dat deze sectoren van de samenleving een bijkomende miljardensteun moeten verkrijgen opdat er niet te veel ‘boeken’ neergelegd zouden worden bij de griffie van de rechtbanken van koophandel !! Dit lijkt een logisch scenario indien men het virus definitief plat wenst te slaan. Het geleidelijk inenten van de bevolking met een vaccin zal trouwens maar resultaat afwerpen voor het jaar … 2022, zodat het komende jaar 2021 zeker een crisisjaar blijft.


Zoals jullie in de media reeds vernomen hebben, worden bepaalde streefcijfers naar voor gebracht zoals maximaal 800 besmettingen en 75 ziekenhuisopnames per dag om alsdan over te gaan naar “versoepelingen” in de corona-aanpak.

Men kan zich daar vragen bij stellen : wanneer zijn we zo ver … en kan dit als veilig bestempeld worden ? Eind juni 2020 lag dit 4 (!!) keer lager. Hopelijk beklaagt men later deze beoogde cijfers niet, wat zou betekenen dat we in een derde golf zouden beland zijn : een desastreus vooruitzicht.


Van vooruitzichten gesproken : wat mogen onze federatieve spelers nog verwachten van het seizoen ? In de KBBB is men ervan overtuigd om nagenoeg alles te hernemen, meer nog … alles in te halen van de niet gespeelde matchen of ontmoetingen. Menig biljarter heeft daar hun bedenkingen bij. Cluborganisatorisch gezien zal dit een titanenwerk worden om alles in te passen in de kalender van komend jaar, dit met medewerking van … arbiters !! Flink voorbehoud te maken dus op federatief vlak.


Recreatief zal het devies worden : vol is vol. Iedereen kan naar behoeven aantreden maar … men zal wel meer hinder ondervinden van de vele te plannen federatieve matchen die dan op één grote hoop zullen worden gegooid en te organiseren zijn binnen een tijdsbestek dewelke eind juni eindigt ! Hier ook zal het zeker aanpassen worden.


Afwachten is dus de uiteindelijke boodschap die wij jullie kunnen brengen en wees geduldig en verstandig !!


Met bezorgde groeten,

René De Cuyper, Voorzitter-sportbestuurder, Koninklijke Brugse Biljartclub

37 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

© 2020 by Andy Prieus - Koninklijke Brugse BiljartClub

Diksmuidestraat 3B - 8000 Brugge 

stad-brugge-logo.png