Zoeken
  • KBBC

Aprilse grillen ....


Beste leden,


Het “Overlegcomité” van onze overheid heeft gewikt en gewogen waardoor de volle heropening van de horecasector nog even “on hold” wordt gezet. Gezien de evolutie van de coronacijfers, of liever gezegd de weinige positieve beweging hierin, is dat een verstandige beslissing. Maar of al die andere versoepelingen, die ons binnenkort worden toebedeeld, een goede afloop zullen kennen is nog maar de vraag. Het is min of meer een zekerheid dat een groot deel van onze bevolking de strikte toepassing van de versoepelingen aan zijn laars zal lapt wegens ongeloof in de overheid. Ons land mag geen pokerspelletje opzetten in deze enorme crisis, met de gezondheid van ons allen als inzet. Het moet vooral “veilig” zijn om terug naar het “normale” over te gaan in ons leven zoals “binnenkort” op café of restaurant gaan, in het verlengde daarvan, een partijtje biljart spelen met een drankje. Daarmee is het woord gevallen : “veilig” ! Maar wanneer wordt het veilig en op welke criteria rust dit begrip “veilig” eigenlijk ?


Maanden terug sprak men van een versoepelingssituatie vanaf 800 besmettingen en 75 ziekenhuisopnames per dag gedurende 3 weken, wat gerust nog hoge cijfers genoemd mogen worden, doch de toenemende vaccinaties zouden hier wel goed weerwerk kunnen bieden. Momenteel worden geen nieuwe referentiecijfers meer naar voor geschoven door de coronaspecialisten (of moeten ze daarover zwijgen misschien ?), alhoewel dat voor de bevolking méér duidelijkheid zou verschaffen waar we met zijn allen naar toe moeten in deze hopelijk sterk afnemende pandemie. Maar men zal de komende versoepelingen – wel nog steeds onder voorbehoud - en hun data, laten afhangen van wat onze ziekenhuizen kunnen slikken zonder zich te verslikken !! De toestand aldaar is al weken enorm zorgwekkend en dat zal nog weken ongetwijfeld zo blijven. Men dient nog steeds heelkundige ingrepen uit te stellen voor niet-Covid-patiënten wat allerminst te rijmen is met “goede gezondheidszorg”.


Dat doet toch wel de wenkbrauwen fronsen. Men gaat de beloofde versoepelingen toelaten van zodra de enorme druk “wat” afneemt in de Covid-afdelingen. Dat zou betekenen dat toenemende besmettingen door geleidelijke versoepelingen - want dat staat als een paal boven water - worden getolereerd en ingecalculeerd omdat er terug “wat” plaats is vrij gekomen in onze ziekenhuizen. Dit zal overkomen als een kaakslag voor onze zorgsector gezien de druk daarop nauwelijks zal afnemen, een ware lijdensweg zonder voorgaande voor al die verplegers en dokters. Je mag er gif op nemen dat we binnenkort in de media een ultieme noodoproep zullen horen van de zorgsector door vooraanstaande medici die we nu zowat allemaal kennen. “Blijf in uw kot” van Magie zou wel eens de uitspaak kunnen zijn van deze medische sector !! Gezien een groot deel van de bevolking het niet meer pikt dat men zonder cijfergegevens zich moet houden aan de coronamaatregelen (coronafeestjes bij de vleet !!), is er maar één goede oplossing : terug coronagrenscijfers en hun te houden termijn naar voor brengen en een verbod op verplaatsingen zodat er terug draagvlak en motivering kan ontstaan !! Zo niet wordt het nog een “hete” lente, al hopend dat de zomer zichzelf goed maakt. Al zeker geen zogenaamde gecontroleerde evenementen met honderden bezoekers organiseren, wat de andere sectoren (horeca !!) met ongeloof zullen moeten aanzien met demotivatie als reactie van hun publiek en cliënteel. Gevolg : met zijn allen naar de “buiten”, ver van de bewoonde wereld, voor een party in een ongebruikte aardappelloods en feesten maar …!!! Waar zijn ze eigenlijk mee bezig, zou je denken. Men weet toch dat grote toegelaten en legale “testsamenscholingen” na afloop ervan gevolgd zullen worden door minder “veilige” toestanden achteraf !!Een vrij onbegrijpelijk verhaal is ook deze van het stopzetten van de vaccinatiecampagnes met bepaalden vaccins in sommige landen, dit omdat er uiterst zeldzame maar wel gevaarlijke bijwerkingen optreden (een speciale trombose). Bij één van die vaccins (J&J) treedt dit nu op bij 1 persoon per 1.000.000, met dodelijke afloop bij 1 persoon op 7.000.000 (gegevens uit de USA). Een stopzetting van één week kan wereldwijd honderden extra Covid-doden opleveren, los van de duizenden die enorm ziek worden (IC-afdeling) en nadien blijvend groot nadeel ondervinden van hun besmetting. Dit is echt niet te begrijpen als je weet dat het innemen van een gewone aspirine met diezelfde toedieningsfrequentie ook kan leiden tot één overlijden. Best mogelijk dat er in de USA meer mensen in een verkeersongeval betrokken geweest zijn op weg naar of terugkerend van het vaccinatiecentrum dan dat er vaccinatiegevallen waren met complicaties !


Misschien meer tot de verbeelding sprekend is het volgende : het verkeerskruispunt van de Expresweg met de Gistelsesteenweg in Brugge. Stel dat er daar geen tunnel was, stel dat er daar dan ook zelfs geen verkeerslichten zouden zijn, waarbij enkel de “voorrang van rechts” zou gelden waardoor jaarlijks zeker talrijke ongevallen met dramatische en zelfs dodelijke afloop ons te beurt zouden vallen. Dan kun je er toch met uw verstand niet bij dat men de daar goed werkende verkeerssignalisatie en de aanwezige tunnel zou weigeren te bouwen omdat er kans is dat er een fietser per noodlottig toeval botst op een paal van deze signalisatie of over de afscheidingsmuur van de tunnel terecht zou kunnen komen ! Dat laatste is trouwens nog nooit gebeurd sinds de vele herschikkingen van dat bewuste kruispunt. Om maar te zeggen dat er toch een ware onlogische paniek ontstaat bij het miniemste probleem, voor zover we dat nog zo moeten noemen. Men mag er zeker van zijn dat deze diverse (tijdelijke) stopzettingen van vaccinnatiecampagnes, waar dan ook, later en in betere tijden nog zullen ter sprake komen en als ridicuul zullen worden bestempeld.


Het laat zich ook raden wie er nu precies aan de coronaknoppen draait. De virologen en hun collega’s durven geen echt realistische en dus gedurfde uitspraken meer te doen uit schrik om belaagd te worden, afgezien van de coronacommissaris Pedro Facon en die is dan nog vrij voorzichtig om te poneren dat de horeca niet vóór 15 mei volwaardig mocht openen, het wordt dus zeker een heel stuk later. Bijaldien zijn de politieke beleidsmensen zelf grondig verdeeld, denk maar aan de ontkiemende (politieke) ongehoorzaamheid in Wallonië, aan onze kust en de “schoolkwestie” waarbij zelfs de gedeeltelijke heropening nog wel eens een serieus extra probleem zou kunnen worden. Afstandsonderwijs, hoe moeilijk dat ook is voor de ouders, is toch wel het credo in deze crisis. Vergeet ook niet dat er binnen een week terug gereisd mag worden, ook voor de “fun”. Welke negatieve invloed zal dat hebben binnen een drietal weken ? Trouwens, binnenkort komen er duizenden terug van hun …“essentiële paasreis” … ook niet om véél vertrouwen in te hebben. Men zou het kunnen samenvatten op een sarcastische manier zoals het radioprogramma : “De toestand is hopeloos maar niet ernstig” !!


Realistisch gezegd en daar ben ik persoonlijk heilig van overtuigd : er mag eigenlijk véél te veel ineens in onze huidige toestand, dat vergeleken met vorig jaar deze tijd. De coronacijfers begin juni 2020 zullen zeker een heel stuk lager liggen dan deze waarmee men dit jaar de horeca en nog andere zaken zal opstarten. Dit is op zijn minst een zorgwekkend vooruitzicht voor deze zomer. En de vaccinaties dan, dat moet ons toch enorm helpen ? Jazeker, maar het is niet omdat je gerust met de hond kunt slapen dat zijn vlooien geen pijn meer kunnen doen !! Temeer daar tegen deze zomer vele jongeren en de jonge actieve bevolking nog niet of maar deels zullen gevaccineerd zijn in het meest gunstige geval (ongehinderde levering van voldoende vaccins) ! Nog een grotere onbekende is het muteren van het virus. De Britse variant heeft nu al voor nare gevolgen gezorgd; wat volgt er nog ? Komen we niet in een onzekere situatie zoals in deze van het “antibioticaverhaal” terecht waarbij de medicatie voor bepaalde bacteriële aandoeningen niet meer helpt ? Met andere woorden : schieten de vaccins van nu binnenkort niet tekort in hun doeltreffendheid tegen de komende virusmutanten ? Feit is dat een véél strenger en ook vroeger optreden van de overheid op al deze vragen een antwoord had gegeven in de zin dat het veel minder betekenisvol zou zijn geweest. België moet zich trouwens zeker niet schamen, want ten noorden en ten zuiden van ons land is de toestand bij wijlen nog stukken slechter, vooral Nederland maakt momenteel wat mee !!


In tegenstelling qua aanpak van dit probleem bij ons, herinner ik mij onlangs de coronamaatregelen in Brisbane, een stad van ruim 2,3 miljoen inwoners in Australië. Daar werden begin maart 10 (tien !!) besmettingen vastgesteld. Gevolg : de ganse stad volledig in “lockdown”, een echte, voor drie dagen en met man en macht naar de slachtoffers en hun gevolg om de “uitbraak” in te dijken. Na een week was alles zoals vanouds. Men moet dus durven streng optreden opdat de bevolking nadien zich vrij en vrank zou kunnen bewegen in alle geledingen van de samenleving en het plezier dat daar overduidelijk het gevolg van is. Zo zie je maar, steng zijn kan lonend zijn in “souplesse”.


We gaan nu hoe dan ook weer bangelijke weken tegemoet. De overheid zit natuurlijk ook op haar centen, die ze eigenlijk niet meer heeft. Dat was reeds zo van vóór de coronacrisis. Nu dat er met miljarden wordt gegooid, zou je denken dat men daar van af wil. Uiteraard, maar het heeft geen zin om uw kleingeld te steken in oude sokken waarin gaten zitten; koop een nieuw paar die stevig zijn !


Toch nog een “lichtpuntje” : bij heropening van ons lokaal, wanneer dan ook, zullen wij onze eerste bezoekende leden terug een sleutelhanger bezorgen met een “lichtje” in. Kwestie dat jullie het licht terug mogen zien in de coronaduisternis dewelke hopelijk niet meer terug komt. Maar voor dat hou ik persoonlijk toch een slag op de arm !!Met hoopgevende groeten,

René De Cuyper, Voorzitter-sportbestuurder, Koninklijke Brugse Biljartclub


22 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven